Pienkoti Kummeli

Pienkoti Kummeli on 7-paikkainen erityisyksikkö alle 13-vuotiaille lapsille. Kummeli sijaitsee Jyväskylän Halssilassa, koulu ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat lähellä.

Kummelissa lapsella on lupa olla lapsi, saada tukea koulunkäyntiin ja kasvaa ulkoilun että leikin lomassa.  Arkeen kuuluvat turvallisuuden tunne, yksilöllinen hoito ja huolenpito. Työskentelyssä lapsi ja hänen perhe ovat vahvasti läsnä.

Kummelin kuntoutus perustuu lapsen osallisuuden vahvistamiseen, vahvuuksien esille tuomiseen sekä tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan. Lapsen toimijuutta, itsetuntoa sekä oman minäkuvan rakentumista tuetaan ikätason mukaisesti. Lapsen kuntoutusta tukee perhetyö, jossa vanhempia kuullaan, vahvistetaan heidän vanhemmuutta sekä tuodaan esille lapsen tarpeita suhteessa vanhemmuuteen.

Ponnistelen vielä vähän,

enkä aio jäädä tähän

näkemään vain sammalta.

Otan siltä kannalta:

nostan hatun silmiltä

ja kysyn sitten pilviltä:

-Onkos nähty tattia

suurempaa ja parempaa

kuin minä itse tässä

sammaleella miettimässä?

Yhteystiedot

Pienkoti Kummeli

Telkäntie 2 C 77

40400 Jyväskylä

040 686 1166

johtaja

Maarit Jakosuo

0400 950 400

maarit (a) pienkotikummeli.fi