Pienkoti Kummeli

Pienkoti Kummeli on 7-paikkainen lastensuojelulaitos alle 13-vuotiaille lapsille. Kummeli sijaitsee Jyväskylän Halssilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Koulu ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat lähellä.

Kummelin arki muodostuu koulunkäynnistä, ja läksyjen tekoon on arkipäivisin varattu oma hetki. Lapsen vahvuuksia tuetaan etsimällä mielekästä harrastusta myös Kummelin ulkopuolelta. Päivittäinen ulkoilu ja säännölliset ruokailuajat tukevat lapsen tasapainoista arkea. Toiminnallisuuden kautta nostetaan lapselle näkyväksi hänen omia vahvuuksiaan ja harjoitellaan tunteiden ilmaisua positiivisten keinojen kautta. Lapsen osallisuutta ja itsetuntoa sekä oman minäkuvan rakentumista tuetaan arjessa monin eri tavoin ikätason mukaisesti.

Pienkoti Kummelin työote on voimavaralähtöinen ja koko perheen tilanne ja tarpeet huomioiva. Sijoituksen aikana lapsen perhe otetaan työskentelyyn aktiivisesti mukaan, ja heidän kanssaan työskennellään intensiivisesti kotikunnasta riippumatta. Lapsen kotiutusta suunniteltaessa huomioidaan kotiin tarvittava tuki yhteistyössä lapsen perheen, sosiaalityöntekijän ja kotikunnan palvelujärjestelmien kanssa.

Yhteystiedot

Pienkoti Kummeli

Telkäntie 2 C 77

40400 Jyväskylä

040 686 1166

johtaja

Maarit Jakosuo

0400 950 400

maarit (a) pienkotikummeli.fi