Suomalainen perheyritys

yritys_iso
Ankkurin Lastensuojelupalvelut on vuonna 2001 perustettu suomalainen perheyritys. Tarjoamme palveluja vaikeasti sijoitettavien lasten ja nuorten tueksi. Korostamme nuorisokotien kodinomaisuutta, jokaisen nuoren yksilöllistä kuntoutusmallia sekä perhetyötä.

Ammatillinen osaaminen, sen laatu ja toisaalta inhimillisyys työssä luovat hyvän toiminnan edellytykset. Rajojen ja sääntöjen lisäksi nuori tarvitsee ymmärtämistä, välittämistä ja tukea. Panostamme erityisesti henkilökunnan kouluttamiseen.

Miten saada valmiuksia selvitä omin jaloin elämässä tai vaikkapa suorittaa peruskoulu loppuun? Miten oppia vastuuseen ja yhteisöllisyyteen? Ja lopulta – miten tukea koko perhettä?

Tarjoamme nuorisokodeissa asuville kodinomaisen ja turvallisen ympäristön. Kodeissa on jokaiselle nuorelle oma huone. Lisäksi yhteisiä tiloja on paljon ja tarjolla on monenlaista harrastustoimintaa esim. musiikkiterapiasta ratsastukseen tai vaikkapa moottoripajasta puutarhanhoitoon.

Nuorisokotipalveluiden rinnalla ja jatkumona ovat avohuollon palvelut, jotka tukevat nuorta sekä perhettä heidän omassa elinympäristössä. Avohuollon palveluita tuotamme myös virka-ajan ulkopuolelle sekä viikonloppuisin, tukena on lisäksi ympärivuorokauden toimiva päivystysjärjestelmä.

Meille ammatillisuus on sitä, että ymmärrämme yksin jääneen kaipaavan ystävää, väkivaltaa kohdanneen tarvitsevan myös hellyyttä ja tukea tarvitsevan ansainneen tukensa.