Perhe­kuntoutus

Perhekuntoutusyksikkö Päijänne tarjoaa ympärivuorokautista perhekuntoutusta perheille, jotka tarvitsevat intensiivistä tukea ja kuntouttavaa työskentelyä kriisiytyneissä tai muutoin haastavissa elämäntilanteissa. Päijänteen perhekuntoutus on tiivistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista tukea lasten kehityksen, vanhemmuuden sekä parisuhteen tuomiin haasteisiin.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on perheiden yhdistäminen tukemalla vanhempia kasvatustehtävässä ja vahvistamalla koko perheen omia voimavaroja. Perheiden tukena on moniammatillinen työryhmä, jolla on valmiudet sekä lasten että aikuisten kanssa työskentelyyn.