Nuoriso­koti­palvelut

Ankkurin Lastensuojelupalveluilla on viisi 7-paikkaista nuorisokotia, joista kolme sijaitsee Jyväskylän alueella, yksi Etelä-Suomessa Vantaalla ja yksi Keski-Pohjanmaalla Vetelissä. Nuorisokodit on tarkoitettu lyhyt- tai pitkäaikaista kuntoutusta tarvitseville 12–20-vuotiaille nuorille. Yksiköihimme sijoitettavat lapset ja nuoret tarvitsevat usein sekä lastensuojelun että terveydenhuollon intensiivistä tukea. Kuntoutus perustuu pitkäjänteiseen, kiintymyssuhdetta korjaavaan hoitoon. Sijoituksen aikana nuoren ja hänen perheensä käytössä ovat myös Ankkurin Lastensuojelupalveluiden erityispalvelut, kuten perhe- ja seksuaaliterapia.

Sijoitettavan lapsen tai nuoren käyttäytyminen on usein hänen oman mielensä kannalta tarkoituksenmukainen tapa selviytyä kuormittavista tilanteista. Pelkän oireen hallinnan sijaan aikuiset kestävät nuoren oiretta ja ovat sitoutuneet nuoreen ja hänen auttamiseensa.

Nuori on hyväksytty ja arvokas omana itsenään, ei suorittamisen ja suoriutumisen kautta.