Alakoulu­ikäisten laitos­palvelut

Alakouluikäisiä, laitoksen tarjoamaa intensiivistä tukea tarvitsevia lapsia varten Jyväskylässä toimii Pienkoti Kummeli. Kummeli on sekä vastaanottoyksikkö että pidempiaikainen lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö lapsen ja perheen tarpeista riippuen. Kummelissa lapsen yksilöllistä kuntoutumista tuetaan vahvoilla arjen rakenteilla sekä ammatillisella osaamisella.

Pienkoti Kummelin työryhmä on moniammatillinen, ja työote perustuu voimavaralähtöisyyteen ja lapsilähtöiseen tilannearvioon. Tavoitteena on lapsen palaaminen kotiin, sen ollessa lapsen edun mukaista.