Välittämisen ja osaamisen työkalut

Osaavat työntekijät ovat laadukkaan lastensuojelutyön perusta. Henkilökunnallamme on vahva kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutus sekä pitkä ja monipuolinen työkokemus. Olemme erityisen ylpeitä osaamisestamme moniongelmaisten nuorten kasvatustyössä.

Satsaamme vahvasti työn vaikuttavuuden ja laadun seurantaan henkilökunnan kehittämistyön, koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Myös nuorisopsykiatrin säännöllinen konsultaatio on tässä työssä tärkeää.

Henkilökunnan tulee osata päivittäin tehdä oikeita valintoja jotka tukevat parhaiten nuoren kasvua ja yksilöllisesti laadittua kuntoutussuunnitelmaa. Kun nuoren ja aikuisen välille syntyy aito luottamus, ollaan jo hyvin pitkällä!

Ankkurin Lastensuojelupalvelujen kuntoutusmalli

 Kuntoutusmalli

Nuori etenee yksilöllisesti laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti ottaen huomioon hänen vahvuutensa ja erityisongelmansa. Itsenäisessä elämässä tarvittavien taitojen harjoittelu etenee kuntoutussuunnitelmassa laadittujen tavoitteiden mukaisesti.

Vapaa-ajan harrastaminen suunnitellaan nuoren kanssa yhdessä. Tavoitteena on auttaa nuorta löytämään oma harrastus ja tukea harrastuksen jatkuvuutta. Nuorilla on käytössään oman alueen monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Seuraamme nuoren tilannetta laatimalla kuukausittain kuntoutussuunnitelman väliarvion, joka toimii hyvänä pohjana asiakassuunnitelmapalaverissa.

Perhetyötä teemme perheen yksilöllisten tarpeiden ja resurssien mukaan. Laadukkaan lastensuojelutyön lähtökohtana on, että ymmärrämme paitsi lasta myös hänen perhettään. Jotta voimme auttaa nuorta muuttamaan elämänsä suuntaa, meidän on autettava koko perhettä. Nuorisokotimme tarjoavat sijoitetun nuoren perheelle intensiivistä perhetyötä, jota tekevät koulutetut perhepsykoterapeutit ja –työntekijät.

Tapaamme perhettä säännöllisesti nuorisokodissa tai heidän kotonaan missä päin Suomea tahansa. Ensisijainen tavoitteemme on, mikäli se on mahdollista, perheen saattaminen yhteen ja nuoren turvaverkon vahvistaminen.